تجهیزات نصب

داکت: یک حفاظ معمولا پلاستیکی بلند است که وظیفه حفاظت کابها را در محیطهای مسقف بر عهده دارد.

داکت ها عموما دارای یک درب هستند.

لوله فلکسی: لوله ای انعطاف پذیر و معمولا فلزی با روکشی پلاستیک است.

این لوله وظیفه حفاظت کابلها را در محیطهای غیر مسقف برعهده دارد.

لوله فلزی: لوله ای غیر منعطف است که وظیفه حفاظت کابلها را برعهده دارد.

لوله فلزی دسترسی به کابلها به صورت مستقیم را غیر ممکن می کند.

باکس پلاستیکی: معمولا برای جا دادن آدپتور دوربین ها یا اتصالات انها در کنار دوربین و یا بین انشعابات کابلها برای پوشش دادن سربندیها نصب می شود.

تجیهزات اختیاری

 UPS: وظیفه تامین برق در صورت قطع برق شهر را برعهده دارد.

رک: رک وظیفه حفاظت فیزیکی از دستگاه NVR یا سرور و یا DVR را برعهده دارد.

میکروفن: وظیفه دریافت صدا در محل نصب را برعهده دارد.