هایک ویژن – VCA در دوربین مدار بسته به چه معناست؟

ویژگی های تجزیه و تحلیل محتوای ویدیو (VCA (Video Content Analytics  نام دارد
یا به عبارت دیگر قابلیت آشکارسازی و مقایسه در دوربینهای Hikvision که منجربه تولید سری هوشمند دوربینهای هایک ویژن شد .

به گفته گروه مهندسین طراح Hikvision  این قابلیت به دو دسته آشکارساز و جستجوگر تقسیم میشود.

 

۱- آشکارساز:

 • آشکارساز بدن انسان
 • آشکارساز چهره
 • آشکارساز وسیله نقلیه
 • آشکارساز خط عبور
 • آشکارساز منطقه ممنوعه
 • آشکارساز غرفه بدون نظارت
 • آشکارساز از دست دادن صدا
 • آشکارساز تغییر ناگهانی صدا
 • و …

 

۲- جستجوگر :

 • جستجوگر بدن انسان
 • بررسی رفتاری
 • جستجوگر چهره انسان
 • شمارش افراد
 • نقشه گرما
 • و …

 

اکنون به شرح برخی از این قابلیتها می پردازیم :

 • آشکارساز خط عبور (“Line Crossing Detection”)
آشکارساز خط عبور

آشکارساز خط عبور

 

به راحتی و با کلیک بر روی    “DRAW AREA” میتوانید خط زرد رنگی را ترسیم کنید که نمایانگر خط ممنوعه شما میباشد . در سری دوربینهای smart میتوان این خط را تا ۴ عدد تعمیم داد
و در دوربینهای سری value تنها میتوان از ترسیم یک خط بهره برد .
قسمت Crossing Direction شما را کمک میکند تا مدل رفت و آمد در محدوده را تعیین کنید .

Sensitivity Level نیز به شما کمک می کند تا میزان حساسیت را تعیین کنید که مقدار پیشنهادی آن ۶۰ الی ۸۰ درصد میباشد
اما اگر میخواهید حتی حرکت یک سوسک هم از چشم شما پنهان نباشد میزان حساسیت را روی ۱۰۰ درصد تعیین کنید .

آشکارساز خط عبور

آشکارساز خط عبور

در تصویری که مشاهده میشود ، پیش از عبور شخص از خط، این خط به رنگ آبی و پس از آن به رنگ قرمز درمیاید .

 

 • آشکارساز منطقه ممنوعه (Intrusion Detection)
آشکارساز منطقه ممنوعه

آشکارساز منطقه ممنوعه

به راحتی و با کلیک بر روی    “DRAW AREA” میتوانید منطقه زرد رنگی را ترسیم کنید که نمایانگر منطقه ممنوعه شما میباشد .
در سری دوربینهای smart میتوان این منطقه را تا ۴ عدد تعمیم داد و در دوربینهای سری value تنها میتوان از ترسیم یک منطقه بهره برد .

با استفاده از threshold میتوان آستانه مقدار زمان مورد نیاز در منطقه ممنوعه را تعیین کرد .
پس از این زمان دوربین شروع به ضبط خواهد کرد .
این مقدار بین ۰ تا ۱۰ ثانیه تعریف میشود .

Sensitivity Level نیز به شما کمک می کند تا میزان حساسیت را تعیین کنید .

Percentage سایز اشیا در مقایسه با منطقه ممنوعه را تعیین میکند .

آشکارساز منطقه ممنوعه

آشکارساز منطقه ممنوعه

در تصویری که مشاهده میشود ، پیش از ورود شخص به سمت منطقه ممنوعه، این منطقه به رنگ آبی و پس از آن به رنگ قرمز درمیاید .